Sterna paradisaea

Arctic Tern, Silvertärna, Havterne

 

06-09-2009